1 / Sibat 2019

2 / Adar 2019

Mehê carê derdikevim.
Kesên dixwazin fotograf û nivîsên wan ên li ser fotografîyê di ser min re belav bin, dikarin wan ji flashhilat@gmail.com re bişînin.